Bedachtzame kijker

Als Bedachtzame kijker overdenk je graag eerst zaken, alvorens tot actie over te gaan. Je hebt er baat bij om zaken in gedachten te doorlopen en je zo optimaal voor te bereiden op een prestatie (actie of handeling). De valkuil  is dat je kunt gaan twijfelen aan jezelf en hierdoor niet alert bent op informatie uit de omgeving.

Als voorbereiding op een belangrijk prestatiemoment (wedstrijd of presentatie), kan het zinvol zijn om je aandacht te verleggen naar iets buiten jezelf, bijvoorbeeld de ruimte of omgeving waar je bent (grootte, kleuren, aantal en positie van andere mensen etc.). Hierdoor voorkom je dat je te veel “op slot” komt te zitten in je hoofd en maak je bewust contact met de omgeving.

  • Voorkeursprofielen ISTJ, ISFJ, INFJ en INTJ
  • Thema Aandachtsstijlen
  • Kenmerken Precieze naar binnengerichte stijl, denkt na over toekomstige beslissingen, wordt afgeleid door twijfels, concentreert zich door de aandacht te verleggen naar de omgeving.