Conflictafronder

Voor jou zijn autoriteiten een bron van conflict, je wilt graag invloed op het resultaat en schroomt niet om jouw eigen op argumenten gebaseerde mening met anderen te delen. Je gaat op een logische manier met een conflict om en bent erop gericht snel tot een oplossing te komen. Je kunt je dan ook irriteren als anderen opnieuw beginnen over iets, wat voor jou al was afgesloten. Je hebt daarbij de neiging om emoties buiten het conflict te plaatsen en neemt soms te weinig tijd om ieders mening te horen. Je bent tevreden wanneer het conflict over is en er een duidelijke oplossing gevonden is.

  • Voorkeursprofielen ISTJ, ESTJ, INTJ en ENTJ
  • Thema Conflictstijlen
  • Kenmerken Autoriteiten als bron voor conflict, gaan op een logische wijze met het conflict op, plaatst emoties buiten het conflict en willen het conflict zo snel mogelijk beëindigen.