Conflicttoedekker

Voor jou zijn overtuigingen een bron van conflict. Van nature streef je naar harmonie en probeer je iedereen te vriend te houden. Het liefst doe je dan ook water bij de wijn, om de goede vrede te bewaren.  Bij een conflict sluit je emoties in, je kunt dan ook wantrouwend zijn tegenover mensen, die logisch analyseren in een nogal emotioneel geladen situatie. Je bent tevreden wanneer er geen bitterheid blijft en zult dus ook na een pittige discussie even checken of de onderlinge relaties nog in orde zijn.

  • Voorkeursprofielen ISFJ, ESFJ, INFJ en ENFJ
  • Thema Conflictstijlen
  • Kenmerken Overtuigingen als bron van conflict, streeft naar harmonie, sluit emoties in bij een conflict en kan vroegtijdig conclusies trekken.