Conflictverkenner

Voor jou zijn waarden een bron van conflict, op het moment dat er iets gebeurt wat volgens jouw persoonlijke standaarden niet door de beugel kan, raakt het je als persoon. In een conflict vind je het belangrijk dat er respectvol geluisterd wordt naar de verschillende meningen van alle betrokkenen en wil je iedereen een kans geven zich te uiten. Daarbij onderzoek je hoe iedereen er in zit en ben je op zoek naar onderliggende oorzaken. Je bent tevreden wanneer er een open verkenning was, je kunt je irriteren als mensen te snel met een oplossing komen.

  • Voorkeursprofielen ISFP, ESFP, INFP en ENFP
  • Thema Conflictstijlen
  • Kenmerken Waarden zijn een bron van conflict, wil anderen een kans geven zich te uiten, accepteert emoties als onderdeel van een conflict, kan ongeduldig worden met hen,die te snel willen oplossen.