Mechanisch motorisch

Als mechanische beweger heb je een talent voor inzicht en strategie, door het spel goed te lezen en te voorspellen wat er gaat gebeuren, ben je vaak in staat om goed te reageren op wat er gebeurt. Je bewegingen kunnen er wat mechanisch of houterig uitzien, het is vooral functioneel.

De mechanische motoriek is een stijl van boven naar beneden, waarbij de kuiten en het strekken van de rug belangrijk zijn bij het inzetten van de beweging en bij het houden van balans. Vaak zie je dat mensen met deze stijl wat rechterop staan (weinig hoeken in de enkel- en kniegewrichten) en met de zwaartekracht meebewegen, ze ‘vallen’ als het ware in de beweging. Een voorbeeld hiervan is het voorover buigen bij het bukken voordat ze iets oprapen, in plaats van door de knieën te zakken.

Verder kenmerkt deze stijl zich door de gekoppelde manier van bewegen. Bij het overbrengen van snelheid op een beweging houden zijn de schouder- en heuplijn in 1 vlak. Bij het nemen van een vrije trap zie je bijvoorbeeld dat ze een soort klapbeweging maken (dwz. schouder en heuplijn staan parallel, bovenlijf knikt naar voren).

Mensen met een mechanisch motorische stijl vinden het prettig om een beweging “voor zich te zien”. Ze houden van tactische informatie en videobeelden om die vervolgens zelf te analyseren en een eigen aanpak te kiezen.

  • Voorkeursprofielen INTJ, INTP, ENTP en ENTJ
  • Thema Motorische stijlen
  • Kenmerken Gekoppelde top-down motoriek, is wat mechanisch in bewegen, wil de beweging "voor zich zien, talent voor inzicht en strategie, houdt van tactische informatie om zelf te analyseren.