Praktische taal

De Praktische taal gaat over waarnemingen en bevat veel voorbeelden om iets duidelijk te maken. Deze taal is concreet, kort en bondig en gaat eerder over feiten en voorbeelden dan over abstracte ideeën of theorieën. Je bent geneigd om te benoemen wat je ziet en vertelt daarbij vaak letterlijk wat je met je eigen ogen, oren en andere zintuigen hebt waargenomen.

  • Voorkeursprofielen ISFP, ESFP, ISTP en ESTP
  • Thema Talen
  • Kenmerken Duidelijk en concreet, benoemt wat hij ziet, kijkt naar feiten en voorbeelden, kort en bondig.