Systematische taal

De Systematische taal is concluderend en bevat argumenten om een mening of standpunt te onderbouwen. Deze taal is formeel, consistent en is gericht op onderliggende principes, Die gaan eerder over feiten, dan gevoelens. Je bent geneigd te benoemen wat je ergens van vindt en baseert dit op logische gevolgtrekkingen.

  • Voorkeursprofielen ISTJ, ESTJ, INTJ en ENTJ
  • Thema Talen
  • Kenmerken Analytisch en doelgericht, benoemt wat hij ergens van vindt, kijkt naar onderliggende principes en is formeel en consistent.